Skip to main content

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Hoewel ET Projects aan de inhoud van deze website uiterste zorg besteedt, kan ET Projects niet verantwoordelijk gesteld worden voor enige onvolledigheid of onjuistheid van de informatie, of voor de gevolgen daarvan. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit van mogelijke directe of indirecte schade die voortvloeit uit raadpleging van deze website.

Privacy
ET Projects respecteert uw privacy zeer en zal er dan ook op toezien dat gegevensuitwisseling via deze website niet in handen van derden valt. ET Projects houdt zich dan ook aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouder heeft opgesteld.

Copyright
Alle rechten van de inhoud van deze site zijn eigendom van en voorbehouden aan ET Projects. Aan de inhoud van deze website zijn geen rechten te ontlenen. Niets uit deze site mag zonder toestemming van ET Projects worden overgenomen in andere media.