Skip to main content

Advies en geluidsmeting

Geluidsmeting

Geluidsmetingen zijn erg waardevol voor het achterhalen en verklaren van veel verschillende types geluidshinder. ET Projects biedt geluidsmetingen aan voor zowel binnen (fabriekshal, kantoorpand, magazijn, productieruimte etc) als buiten (langs wegen, op daken etc).

Het type meting is afhankelijk van de bron van het geluid, de grootte van de ruimte en eventuele geluidsreflecties die deze ruimten met zich meebrengen. We bepalen het type meting en maken een rapport voor u naar aanleiding van onze bevindingen. Daarna kunnen we kijken welke oplossingen geschikt kunnen zijn om het geluidsprobleem te verhelpen.

Hieronder worden een aantal type geluidsmetingen besproken die wij kunnen uitvoeren.

Heeft u behoefte aan een geluidsmeting? Dan kunt u direct contact met ons opnemen door middel van het contactformulier of per telefoon: 030 - 294 98 94

Geluidniveau meting

We meten de geluidswaarden op de werkvloer of bij de machines die overlast geven en brengen vervolgens verslag uit. We kijken of de waarden binnen de vastgestelde wettelijke normen vallen. U ontvangt van ons een rapport met de meetwaarden en adviezen.
Ons meetapparatuur voldoet aan alle eisen.

Nagalm meting

We meten de nagalmtijd in de ruimte waar men hinder ervaart. We bekijken in welke frequentiegebieden de problemen liggen. Met behulp van deze waarden en ons rekenmodel kunnen we nauwkeurig berekenen hoe we het probleem van echo en nagalm kunnen tegengaan.

Waar wij u bij kunnen helpen:

  • Advies
  • Geluidmeting
  • Projecten
  • Expertise